Update informatie.
Welkom bij Aqua Terra Noord.  Aangesloten bij de N.B.A.T.
Welkom bij Aqua Terra Noord!

Introductie:

De aquariumvereniging Aqua Terra Noord te Rotterdam is sinds 15 januari 1936 actief met de leukste en meest kleurrijke hobby die er is. De aquaristiek is een hobby die veel plezier kan bezorgen, maar ook een hoop kopzorgen. Daarom is het vooral voor beginnende aquarianen aan te raden contact op te nemen met een aquariumvereniging in hun buurt. Deze kan hem of haar dan helpen bij het 'opstarten' van een aquarium en advies geven over het onderhouden daarvan.

Onze vereniging bestaat uit een aantal enthousiaste leden, die maandelijks, uitgezonderd in de vakantiemaanden, een contactavond hebben. Deze is, een uitzondering daargelaten, altijd op de tweede dinsdag van de maand.

Tijdens de contactavonden worden lezingen gegeven door bekende en minder bekende aquarianen. Ook wordt er aandacht besteed aan de resultaten van de verschillende keuringen. De leden komen dan samen om te praten over de laatste ontwikkelingen op het aquariumgebied. Mocht een lid een probleem ervaren, dan kan over de oplossingen gediscussieerd worden en worden de ervaringen met deze oplossingen gedeeld. 

Naast het aquarium komt er binnen de vereniging steeds meer aandacht voor het terrarium. Ook deze hobbyisten komen aanbod. Bij de invulling van de contactavonden is reeds meerdere malen aan de interesses van deze leden gedacht. Ook in de toekomst zal aan deze tak van de vivaristiek de nodige aandacht worden besteed.

Aqua Terra Noord is aangesloten bij de "Nederlandse Bond Aqua Terra", de overkoepelende organisatie van de meeste aquariumverenigingen. Als lid van Aqua Terra Noord heeft u dan ook toegang tot de diensten die de N.B.A.T. te bieden heeft. Hierover kunt u meer ontdekken op de homepage van de N.B.A.T.Home * Contactavond * Bestuur * Contributie

Aanmelden